Spørgsmål & svar

Hvornår skal jeg betale husleje?

Huslejen er forfalden til betaling den 1. i måneden. Er den 1. en søn- eller helligdag, vil betalingsdatoen være den efterfølgende hverdag. Ved for sen indbetaling af husleje, vil der blive pålagt et rykkergebyr på 250 kr., som tilskrives næste måneds huslejeopkrævning.


Hvordan betaler jeg husleje?

Du kan vælge at indbetale din husleje via PBS eller på et giroindbetalingskort. Du laver en aftale med indbetalingskontoret hos FOB om, hvordan du ønsker at betale din husleje.


Er jeg berettiget til boligstøtte?

Det er Udbetaling Danmark der vurderer om du kan få boligstøtte. Du kan læse om reglerne og søge om boligstøtte på borger.dk.

 

Læs mere om boligstøtte her.


Hvordan indleverer jeg en klage?

Ønsker du at indlevere en klage, vedrørende en beboer der ikke overholder ordensreglementet, skal du indsende en skriftlig klage til FOB’s kontor. Du udfærdiger en klage således:

 

  • Klagen skal være personlig underskrevet af dig og andre beboere, som også føler sig generet eller som kan bevidne om forholdene.
  • Der skal fremgå en beskrivelse af de generede forhold, såsom datoer og tidspunkter.

 

Hvis man ønsker at klage over flere beboere, skal der indsendes en skriftlig klage for hver enkelt beboer.

 


Hvordan er jeg forsikret?

FOB’s bygningsforsikring dækker skader på alle faste bygningsdele, hvilket vil sige skader på selve ejendommen. Derfor dækker vores forsikring ikke skader på dit indbo og vi råder derfor vores lejere til, at tegne en indboforsikring, når man flytter ind.

 

Hvis uheldet er ude og din bolig eksempelvis bliver skadet under brand, er det din egen indboforsikring som skal dække eventuelle udgifter. Dette gælder både udgifter til erstatning af indbo, men også udgifter ved genhusning, mens skaderne udbedres.

 

Yderligere er FOB ansvarsdækket. Dog kan du risikere, at der sker et uheld indenfor et område, hvor du selv er ansvarlig for eksempelvis glatførebekæmpelse. Derfor anbefaler vi, at du tegner en ulykkesforsikring for hele din husstand.


Må jeg foretage ændringer i boligen?

Med råderet hos FOB har du mulighed for at foretage indvendige forbedringer i din bolig.  Vær opmærksom på, at FOB altid skal godkende dine forbedringer, inden du påbegynder et projekt.

 

Hos FOB er der kollektiv råderet og individuel råderet:

 

Kollektiv råderet er lejernes individuelle projekter, der kan finansieres via. lån i afdelingen. Lånet er et realkreditlån og følger lejemålet - ikke lejer. Du kan se hvilke projekter der er blevet godkendt ved at vælge din afdeling her og herefter se under "Andre oplysninger".

Lejere der foretager forbedringer får en huslejestigning og der beregnes i hvert tilfælde, hvad denne huslejestigning vil blive.

 

Køkkenfirmaer som du kan benytte er:

 

- Svane Køkkenet, Japanvej 9, 4200 Slagelse. Kontaktperson Lars Lock - Tlf: 5858 0575

 

- Vordingborg Køkkenet, Kinavej 6, 4200 Slagelse. Kontaktperson Stefan Rossil - Tlf: 2566 4435

 

- JKE Køkkenet. Kontaktperson Michael Bøgeriis - Tlf: 2068 8422

 

Ved individuel råderet finansierer du selv forbedringsarbejdet. Herefter har du mulighed for, at få en godtgørelse når du flytter fra boligen.

 

 

Kontakt FOB

Kontakt og åbningstider

Kontoret - tlf. 58 52 25 55

Industrivej 10 · 4200 Slagelse

 

Åbningstider fra 19. februar 2019

Mandag – torsdag: 9.00 – 11.00

Fredag: Ekspeditionen er lukket

 

Telefontid fra 19. februar 2019

Mandag – torsdag: 11.00 – 15.00
Fredag: Telefonen er lukket

Cookies
På fob.dk anvendes der cookies til bl.a. ansøgning af boliger, indsamling af statistik og validering af personer.
Du accepterer brugen af cookies ved at klikke ok.
Du benytter en forældet browser til internettet, hvilket kan være farligt. Læs mere her