Opnotering - jeg ønsker at blive skrevet op i FOB

Vil du skrive dig op på venteliste til en bolig i FOB, skal du være fyldt 15 år og betale et gebyr på 200,00 kr.

Du optjener anciennitet fra den dato, du har skrevet dig op på ventelisten.

Du skal hvert år betale et ajourføringsgebyr på 150,00 kr. Hvis du ikke betaler gebyret, slettes du automatisk fra ventelisten.

Når du skriver dig op og betaler opnoteringsgebyret på 200,00 kr. får du tildelt et opnoteringsnummer. Opnoteringsnummeret bliver vist på denne side og samtidig bliver der sendt en mail til dig med dit nummer.

Du skal bruge dit opnoteringsnummer, når du skal søge en bolig. Du skal selv være aktiv søgende hvilket vil sige, at du selv skal søge på de ledige boliger, som kan ses i søg bolig.

Husk at meddele os, hvis du får ny adresse, ny mail eller skifter dit mobilnummer.

Når du får en bolig i FOB, slettes du fra ventelisten og du mister din anciennitet.

Ønsker du at stå på ventelisten igen, skal du betale et nyt opnoteringsgebyr, og din anciennitet starter fra den dag, hvor du igen har skrevet dig op på ventelisten.1: Behandling af oplysninger om personnummer.
I henhold til persondataloven giver jeg hermed samtykke til, at FOB indhenter og behandler oplysninger om personnummer (cpr-nummer) i forbindelse med administration af ventelisten og mit eventuelle efterfølgende lejeforhold. Mit samtykke indebærer tillige, at FOB kan opbevare de indhentede personoplysninger i boligadministrativ sammenhæng. Jeg er gjort opmærksom på, at formålet med behandlingen af mit personnummer (cpr-nummer) er, at FOB har behov for at kunne identificere mig, dels grundet det løbende mellemværende mellem mig og FOB, men også af praktiske og administrative hensyn. Jeg er informeret om, at hvis jeg ikke længere ønsker, at FOB benytter mit samtykke som grundlag for at behandle ovenstående oplysninger, kan jeg tilbagekalde mit samtykke. Tilbagekaldelsen sker alene med virkning for fremtiden, og får ikke virkning for de oplysninger, som tidligere er behandlet baseret på mit samtykke. Henvendelse herom skal ske til Fob@fob.dk

2: Må bruge CPR-nr. til NemKonto
Jeg giver samtykke til, at FOB kan opbevare det indhentede personnummer i boligadministrativ sammenhæng. Jeg er gjort opmærksom på, at formålet med behandlingen af mit personnummer (cpr-nummer) er, at FOB har behov for at kunne identificere mig, til brug for det løbende mellemværende mellem mig og FOB. Jeg er informeret om, at hvis jeg ikke længere ønsker, at FOB benytter mit samtykke som grundlag for at behandle ovenstående oplysninger, kan jeg tilbagekalde mit samtykke. Tilbagekaldelsen sker alene med virkning for fremtiden, og får ikke virkning for de oplysninger, som tidligere er behandlet baseret på mit samtykke. Henvendelse herom skal ske til Fob@fob.dk

3: Modtage ansøgerbreve digitalt
Du giver samtykke til, at FOB sender tilbud og anden information, som berører dit ansøgerforhold hos os digitalt, så du får dem hurtigst muligt. Vi forbeholder os stadig ret til at sende med fysisk post.

4: Modtage lejekontrakt digitalt
Du giver samtykke til, at FOB, når du på et tidspunkt har sagt Ja til en bolig og fået den, vil sende lejekontrakten og information om denne til dig digitalt. Det sikrer en hurtig og sikker levering. Vi forbeholder os stadig ret til at sende med fysisk post.

5: Modtage øvrige lejerbreve
Du giver samtykke til, at FOB sender breve til dig, fordi du er beboer (fx varslinger, forbrugsregnskab og indkaldelser til afdelingsmøder) digitalt. Det sikrer en hurtig og sikker levering. Vi forbeholder os stadig ret til at sende med fysisk post.

Cookies
På fob.dk anvendes der cookies til bl.a. ansøgning af boliger, indsamling af statistik og validering af personer.
Du accepterer brugen af cookies ved at klikke ok.
Du benytter en forældet browser til internettet, hvilket kan være farligt. Læs mere her