Opsigelse

Sådan opsiger du dit lejemål

Vi håber, at du har nydt din tilværelse i din bolig hos FOB, og at du er på vej mod en ny og spændende bolig.

 

Når du ønsker at opsige dit lejemål skal dette ske skriftligt. Du skal udfylde en opsigelsesblanket og sende den underskrevet til FOB.

 

Har du ikke adgang til internet eller printer, kan du få en opsigelsesblanket fra FOB’s ekspedition.

 

Vær opmærksom på, at hvis I er flere navne på lejekontrakten (fx mand og kone), skal begge lejere underskrive opsigelsesblanketten - ellers er den ikke gyldig.

 

Opsigelsesperiode

Opsigelsesperioden på dit lejemål er altid 3 måneder. Når du har opsagt din lejebolig med 3 måneders varsel, skal lejemålet som minimum være tømt og fraflyttet til d. 1 i en måned. Hvis du eksempelvis opsiger din lejebolig d. 20.06.16, så skal du være fraflyttet boligen d. 01.10.16.

 

Hvis udløbet af opsigelsesperioden er en weekend eller en helligdag, skal boligen være fraflyttet den førstkommende hverdag.

 

Hvis du er lejer af en ungdomsbolig skal du være fraflyttet lejemålet 14 dage før opsigelsesperiodens udløb.

 

Du kan også vælge at opsige din bolig med kortere varsel, dog vil du stadig hæfte for huslejen, indtil en ny lejer overtager boligen. Ofte kan FOB udleje boligen hurtigere end 3 måneder. FOB vil under alle omstændigheder forsøge at leje boligen ud hurtigst muligt.

 

Hvis du ønsker at vide, hvor hurtigt man normalt kan genudleje den pågældende bolig, kan du kontakte en udlejningsmedarbejder.

 

Blanketter til opsigelse

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt FOB

Kontakt og åbningstider

Kontoret - tlf. 58 52 25 55

Industrivej 10 · 4200 Slagelse

 

Åbningstider fra 19. februar 2019

Mandag – torsdag: 9.00 – 11.00

Fredag: Ekspeditionen er lukket

 

Telefontid fra 19. februar 2019

Mandag – torsdag: 11.00 – 15.00
Fredag: Telefonen er lukket

Cookies
På fob.dk anvendes der cookies til bl.a. ansøgning af boliger, indsamling af statistik og validering af personer.
Du accepterer brugen af cookies ved at klikke ok.
Du benytter en forældet browser til internettet, hvilket kan være farligt. Læs mere her