Forslag til afdelingsmøde

Forslag til afdelingsmøde i afdeling: 

 

Forslagsstillers navn:


Forslagsstillers adresse, postnr. og by:

 

Forslagsstillers telefonnummer:
Forslagsstillers e-mail:

 

Forslag om (overskrift):


Forslagets tekst (bemærk der skal kunne stemmes ja eller nej til forslaget):


Evt. begrundelse for forslaget:

 

3 + 4 = (skriv resultat)

 

 

 


Vejledning til udarbejdelse af forslag til afdelingsmøder

 

  • Alle beboere, som har adgang til og stemmeret på afdelingsmødet, har ret til at stille forslag til afdelingsmødet.

 

  • Forslag skal stilles skriftligt, og du kan vælge at benytte ovenstående skabelon.

 

  • Forslaget skal afleveres senest to uger før mødet, men gerne før. Det står i indkaldelsen, hvor forslaget skal afleveres.

 

  • Hvis det koster penge at gennemføre forslaget, skal økonomien i forslaget være kendt for afdelingens beboere. Ellers kan forslaget ikke behandles. Send derfor dit forslag til FOB i så god tid      som muligt for at give tid til at lave beregningerne. Forslag og evt. økonomiberegning sendes til afdelingens beboere senest 1 uge før afdelingsmødet.

 

  • Det er ikke en betingelse, at du som forslagsstiller er til stede på afdelingsmødet. Men vi anbefaler, at du på afdelingsmødet motiverer dit forslag og svarer på spørgsmål fra de øvrige beboere vedr. forslaget.

 

  • Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker hjælp til at stille et forslag, kan du henvende dig til afdelingsbestyrelsen eller FOB.
Kontakt FOB

Kontakt og åbningstider

Kontoret - tlf. 58 52 25 55

Slotsalléen 55 · 4200 Slagelse

 

 

OBS! Nye sommer åbnings- og telefontider (uge 27-32)

 

Åbningstider

Mandag – torsdag: 9.00 – 11.00,
Fredag: Ekspeditionen er lukket
 

Telefontid

Mandag – torsdag: 11.00 – 13.00
Fredag: Telefonen er lukket.

Du benytter en forældet browser til internettet, hvilket kan være farligt. Læs mere her