Familieboliger

Familieboliger kan lejes af alle og boligerne tilbydes til dem, der har opnoteringsnummer hos FOB og efter deres placering på ventelisten.

 

Ansøgeren af boligen der har stået længst tid på ventelisten, får boligen tilbudt. Dog således at beboere i FOB har forrang for dem, der endnu ikke bor i FOB.

 

Venteliste og anciennitet

Du kan blive opnoteret på FOB’s venteliste. Din anciennitet tæller fra den dato du har betalt dit opnoteringsgebyr.

 

Pris ved opskrivning på venteliste:

 

Engangsgebyr - Opskrivning på venteliste:

200 kr.

 

Årligt gebyr - Ajourføring på venteliste:

150 kr.

 

For at blive på ventelisten, skal du hvert år betale et ajourføringsgebyr. Betaler du ikke dette, bliver du automatisk slettet fra ventelisten og du mister din anciennitet. Derefter står du således nederst på ventelisten, hvis du efterfølgende noterer dig igen.

 

Hvis du vil minimere risikoen for at blive slettet fra ventelisten anbefaler vi, at du tilmelder betalingen af det årlige ajourføringsgebyr til betalingsservice.

 

Mens du står på ventelisten har du pligt til, at holde FOB orienteret om din aktuelle bopæl.

 

Sådan søger du familieboliger

Når du er blevet skrevet op hos FOB skal du selv aktivt søge de boliger der er ledige. Du kan se vores ledige boliger og ansøge om disse på vores hjemmeside. Ledige boliger bliver annonceret på torsdage kl. 15 og ansøgningsfristen er den følgende tirsdag kl. 15.

 

Se vores ledige boliger i Slagelse her.

 

Har du ikke adgang til internettet, kan du se opslag af ledige lejeboliger og søge disse på vores kontor på Slotsalléen 55 i Slagelse, hvor du kan få udleveret et ansøgningsskema. Samme tidsfrister er gældende her.

 

Ved tildeling af en bolig lægger vi ikke vægt på, hvem der inden for tidsfristen, har søgt boligen først.

 

Når du får tildelt en lejebolig

Får du tildelt en bolig skal du, i første omgang, skriftligt acceptere tilbuddet. Herefter sender vi dig en lejekontrakt, som du skal underskrive og sende til os. Hvis du ikke får tildelt boligen, får du ikke besked og kan søge nye boliger den efterfølgende torsdag.

 

Når du får tildelt en bolig via ventelisten bliver du automatisk slettet fra ventelisten. Hvis du vil opretholde muligheden for, at søge en anden bolig i FOB på et senere tidspunkt, anbefaler vi at du tilmelder dig ventelisten igen.

 

Det koster et nyt opnoteringsgebyr at tilmelde sig igen, men som kommende intern ansøger vil du være bedre stillet, sammenlignet de eksterne ansøgere.

 

Undtagelse 1 – Kommunal anvisning

Som en del af den almene lovgivning har Slagelse Kommune ret til at anvise et antal borgere med særlige boligsociale problemer en bolig i FOB. Hør nærmere hos Slagelse Kommune, Rådgivning & Udbetaling og Borgerservicecentrene.

 

Undtagelse 2 – Fleksibel udlejning

Slagelse Kommune, FOB og kommunens øvrige almene boligselskaber har indgået en udlejningsaftale med et mål om, at tilgodese personer og familier med særlige behov. Op til ⅓ af familieboligerne kan udlejes efter særlige kriterier.

 

Det gælder først og fremmest pendlere og tilflyttende boligsøgende, som har eller er tilbudt arbejde i Slagelse kommune.

 

Dernæst gælder det også borgere i Slagelse Kommune, der:

 

  • Er i arbejde, men oplever et pludselig økonomisk tab og ikke længere kan beholde nuværende bolig.
  • Er i arbejde med børn under 18 år i kommunen og bliver skilt.
  • Er over 18 år, i arbejde og ønsker at flytte hjemmefra for første gang.
  • Fraflytter en ungdomsbolig efter endt uddannelse/læreplads, og som har fast arbejde.
  • Er over 55 år og ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet til et liv som ældre.
  • Har varig, dokumenteret nedsat bevægelsesevne og ønsker at flytte i en mere egnet bolig.
  • Oplever en indtægtnedsgang og har en maksimal indkomst på 200.000 kr. og derfor ønsker en billigere bolig. Der skal ved lejers flytning blive en anden lejebolig ledig i Slagelse.

 

Blandt ansøgerne til en bolig til fleksibel udlejning tildeles boligen til den, der har den længste anciennitet på ventelisten.

Kontakt FOB

Kontakt og åbningstider

Kontoret - tlf. 58 52 25 55

Industrivej 10 · 4200 Slagelse

 

Åbningstider fra 19. februar 2019

Mandag – torsdag: 9.00 – 11.00

Fredag: Ekspeditionen er lukket

 

Telefontid fra 19. februar 2019

Mandag – torsdag: 11.00 – 15.00
Fredag: Telefonen er lukket

Cookies
På fob.dk anvendes der cookies til bl.a. ansøgning af boliger, indsamling af statistik og validering af personer.
Du accepterer brugen af cookies ved at klikke ok.
Du benytter en forældet browser til internettet, hvilket kan være farligt. Læs mere her