Få SMS fra FOB

Få en SMS fra FOB.

SMS-service er en ny og hurtig måde for FOB, at få akutte informationer ud til dig på. Den nye service sætter FOB i stand til at sende SMS-beskeder ud til alle de mobiltelefoner, der er tilmeldt på en af vores adresser.

 

Mest til det akutte.

SMS-servicen vil udelukkende blive brugt til korte servicebeskeder, i følgende tilfælde:

• Hurtig information ved akut opståede rørskader, fejl på varmesystem, brand og lignede.

• Information ved større renoveringssager.

• Påmindelser til beboere om vigtige møder.

• Påmindelser til beboere, hvor der på forhånd er varslet om adgang til lejemålet, grundet diverse reparationer mv.

• Information til beboerne ved større arbejder og reparationer, hvor der kan forventes større gener for beboerne.

• Evt. andre akutte situationer


Tilmeld dig.

Som udgangspunkt er du som lejer på en af vores adresser automatisk tilmeldt, med mindre du har et taletidsnummer, hemmeligt nummer eller et erhvervsmobilnummer. I så fald skal du tilmelde dig ordningen ved at benytte boksen nedenfor.

 

Du kan naturligvis også afmelde tjenesten igen.


Kontakt FOB

Kontakt og åbningstider

Kontoret - tlf. 58 52 25 55

Slotsalléen 55 · 4200 Slagelse

 

 

Åbningstider

Mandag – torsdag: 9.00 – 11.00, samt torsdag mellem 15.00 - 17.00

Fredag: Ekspeditionen er lukket

Telefontid

Mandag – torsdag: 11.00 – 13.00, og igen fra 13.30 - 15.00
Fredag: Telefonen er lukket.

Du benytter en forældet browser til internettet, hvilket kan være farligt. Læs mere her