Afdeling 024

Afdeling 024

Familieboliger

Kierulffsvej 74 - 88
Opført 1964
Kierulffsvej 90 - 104
Opført 1965


Opført 1964 og 1965
Det er tilladt at holde ét husdyr*
Kommunal fjernvarme
Fællesvaskeri
Komfur
Fællesantenne
Stofa
Ventetid 1 - 2 år

Bygningsbeskrivelse: 
Bygningstype: Blokke 4 stk. - Antal etager: 4.
160 lejemål fordelt på:
32 stk. 3 vær. á 83,25 kvm.
64 stk. 4 vær. á 95,12 kvm.
32 stk. 1 vær. á 37,00 kvm.
32 stk. 2 vær. á 69,00 kvm.


Bad - toilet - fuld kælder - altan (dog ikke 1 vær. boliger) - klimaskærm - legeplads. 

Festsal afd. 32 Jacob Dampesvej 12.

 

*Muskelhunde/kamphunde er ikke tilladt.

 

* Særlige udlejningsregler gælder:

Når du søger en bolig i Ringparken og eventuelt modtager et tilbud, skal vi gøre dig opmærksom på, at vi efter udlejningsbekendtgørelsens § 29* forlanger, at du og din husstand (personer over 15 år) fremviser en straffeattest.

Det betyder, at når vi sender dig et tilbud på en bolig i Ringparken, skal du ved underskrift af boligtilbuddet samtidigt fremsende straffeattester på alle i din husstand over 15 år.

Indeholder en af straffeattesterne tilførsler om kriminalitet, der kan have betydning for trygheden i Ringparken, kan du ikke leje den tilbudte bolig.

Straffeattester kan hentes på hjemmesiden www.politi.dk

 

* § 29. Boligorganisationen kan forlange, at boligsøgende før indgåelse af lejekontrakt om en bolig i et udsat boligområde, jf. almenboliglovens § 61 a, stk. 1, fremlægger straffeattest, jf. § 11 i bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret), for sig selv og medlemmerne af den boligsøgendes husstand.

Stk. 2. Indeholder straffeattesterne nævnt i stk. 1 tilførsler om kriminalitet, der vurderes at have betydning for trygheden i det pågældende boligområde, kan boligorganisationen afvise udlejning til den boligsøgende.

Når du søger en bolig i afdeling 24, har FOB endvidere pligt til at afvise dig som boligsøgende, såfremt du og din eventuelle ægtefælde/samlever modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik.  Oplysninger om disse forhold indhenter FOB hos Slagelse Kommune.


Vicevært

Kontakt Team Beboerservice 

Telefon: 58 52 25 55
Vagttelefon: 28 35 05 99

Slotsalleen 55, 4200 Slagelse

 

Åbningstider fra den 1. september 2019

Mandag - torsdag: 9-15

Fredag: 10-13

 

Placering

Cookies
På fob.dk anvendes der cookies til bl.a. ansøgning af boliger, indsamling af statistik og validering af personer.
Du accepterer brugen af cookies ved at klikke ok.
Du benytter en forældet browser til internettet, hvilket kan være farligt. Læs mere her